Społeczność    

 Terminy najbliższych szkoleń

Warsztat Termin Miejsce
(wPE) Wstęp do metodyki 4TG
(wcześniej Zarządzanie Informacją w MS Excel z elementami metodyki 4TG)
02.12.2015-04.12.2015 Poronin
(PE1) Metodyka 4TG - Projekowanie i budowa modeli (część 1)
(wcześniej Projektowanie i budowa modeli w Excelu wg metodyki 4TG)
26.01.2016-29.01.2016 Poronin
Pobierz plik PlanSzkolen.xlsx W pliku tym można podać preferowane i wykluczone terminy szkoleń.
Na podstawie podanych informacji ustalane są terminy warsztatów (i... łatwiej jest wszystkim)
Mniej więcej w połowie grudnia będą planowane zajęcia na luty 2016, dlatego, do tego czasu, proszę zainteresowanych o wypełnienie i odesłanie pliku.


WARSZTATY

oferty wraz z programami warsztatów oraz zgłoszenia znajdują się w zakładce szkolenia (należy wybrać właściwe szkolenie)

WSTĘP DO METODYKI 4TG
(wcześniej: Zarządzanie Informacją w MS Excel z elementami metodyki 4TG)


DLA: osób, które znają MS Excel, budują proste wzory, rozumieją powiązania między wzorami, stosowanie znaku $ - polecam szczególnie decydentom, oraz osobom, które widzą, że istnieje konieczność znajomości MS Excel w celu dostarczania informacji (raportowania), a nie koniecznie mają doświadczenie w budowie rozwiązań w MS Excel

EFEKT: wiedza i umiejętności pozwalajace na tworzenie automatycznie działających raportów wg metodyki 4TG (pokazanie takiej drogi która pozwala, aby MS Excel stał się przedłużeniem mózgu)

CZAS: 3 DNI x 8H


METODYKA 4TG - PROJEKTOWANIE I BUDOWA MODELI (PE część 1)
(wcześniej: Projektowanie i budowa modeli w MS Excel wg metodyki 4TG)


na tych warsztatach jest 2 x więcej informacji niż na warsztatach WSTĘP DO METODYKI 4TG, ale jest tu ok. 90-95% zawartości warsztatów: WSTĘP DO METODYKI 4TG

DLA: projektantów firmowych oraz potencjalnych projektantów, osób, które już budują za pomocą wzorów różne rozwiązania i sprawnie posługują się MS Excel

EFEKT: zasady, metody i sposoby projektowania i budowy rozwiązań dla potrzeb dostarczania informacji, ..., systemów wspomagania decyzji (SWD) oraz systemów informacji kierownictwa (SIK)

PROGRAM (SKRÓT): Zasady, metody i sposoby pracy przy projektowaniu i budowie typowych funkcjonalności systemów dostarczających informacje dla potrzeb rachunkowości i zarządzania. Parametryzacja, prewencja na błędy techniczne i merytoryczne, konwersja typów danych, jakość modeli, podstawy wykorzystania MS Query do transmisji danych, podstawy VB - idea programowania

CZAS: 4 DNI x 8H

METODYKA 4TG - PROJEKTOWANIE I BUDOWA MODELI (PE część 2)
(wcześniej: Realizacji technologii business intelligence w MS Excel oraz Standardy raportów w metodyce 4TG)


DLA: projektantów firmowych oraz potencjalnych projektantów - osób, które już budują za pomocą wzorów różne rozwiązania i sprawnie posługują się MS Excel (mocno wskazane wcześniejsze uczestnictwo na PE część 1)

EFEKT: wiedza na temat budowy paneli managera (różnica między raportami a panelami managera w metodyce 4TG), język SQL do wybierania danych z baz danych i dostarczania ich do MS Excel (z wykorzystaniem MS Query), standardy raportów w metodyce 4TG

PROGRAM (SKRÓT): SQL z MS Query / standardy raportów / budowa modelu raportowania sprzedaży w panelem sterowanym parametrami / projekt modelu-aplikacji z transmisją danych i raportami, przykład zastosowania: raporty LEAN MANUFACTURING

CZAS: 4 DNI x 8HMETODYKA 4TG - VISUAL BASIC FOR EXCEL (VB część 1)
(wcześniej: Visual Basic do budowy modeli zarządzania, dobre zasady programowania)


zawiera ok. 15% warsztatów (PE część 1); ostatni dzień zajęć PE1 jest w ok. 70% pierwszym dniem zajęć VB1

DLA: projektantów firmowych oraz potencjalnych projektantów oraz osób, które chciałyby usprawnić sobie pracę wykorzystując Visual Basic

EFEKT: podstawowe umiejętności przy nagrywaniu makr, ich uelastycznianiu, uzupełnianiu o elementy, których nie można nagrać: selekcja oraz iteracje (pętle)

PROGRAM (SKRÓT): zasady programowania, schematy programowe typowych rozwiązań metodyki 4TG w VB, standardowe rozwiązania w metodyce 4TG (na przykład: obsługa listy z wykorzystaniem formy użytkownika i praktyczne wykorzystanie do sterowania parametrami raportów), czytanie i zapisywanie plików tekstowych; podstawowe elementy VB, które można wykorzystać do realizacji typowych funkcjonalności; zasady projektowania programów w VB, czyli analiza problemu, jego podział na części istotne z punktu widzenia przetwarzania danych, zapis każdej części w języku programowania

CZAS: 4 DNI x 8H

METODYKA 4TG - VISUAL BASIC FOR EXCEL (VB część 2)
(wcześniej: Intelligence programming w Visual Basic for Excel)


DLA: projektantów firmowych (mocno wskazane wcześniejsze uczestnictwo na VB część 1)

EFEKT: wiedza na temat możliwości wykorzystania zaawansowanych makr w celu wykorzystania ich w zaawansowanych systemach (głównie SIK)

PROGRAM (SKRÓT): ćwiczenia w tworzeniu zaawansowanych logicznie uniwersalnych makr (gotowe rozwiązania); na przykład: do wspomagania zarządzaniem danymi w rejestrach - zmiana struktury rejestru lub makro które: odczytuje parametry, buduje na ich podstawie kwerendę da baz danych, uruchamia i wykonuje kwerendę dostarczając dane dla dalszego przetwarzania

CZAS: 4 DNI x 8H
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU BUDŻETOWANIA I CONTROLLINGU
(wcześniej: Algorytmy do budżetowania i controllingu)


DLA: projektantów firmowych oraz analityków dziedzinowych
(wcześniej konieczne jedno ze szkoleń: PE1 lub WPE * wskazane: PE1 * przydatne: VB1)

EFEKT: wiedza i umiejętności na temat implementacji systemu budżetowania i controllingu w MS Excel (bezpiecznego, czytelnego i elastycznego)

PROGRAM (SKRÓT): informacje na temat budżetowania i controllingu, implementacja w ME Excel rozwiązań controllingowych, łączenie wiedzy zarządzania z wiedzą na temat budowy rozwiązań wg metodyki 4TG (budowa systemu controllingowego)

CZAS: 4 DNI x 8H
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU DO LOGISTYKI (MRP)

DLA: projektantów firmowych oraz analityków dziedzinowych
(wcześniej konieczne jedno ze szkoleń: PE1 lub WPE * wskazane: PE1 * przydatne: VB1)

EFEKT: wiedza i umiejętności na temat implementacji systemu MRP w MS Excel (bezpiecznego, czytelnego i elastycznego)

PROGRAM (SKRÓT): informacje na temat logistyki, implementacja w MS Excel rozwiązań MRP, łączenie wiedzy z logistyki z wiedzą na temat budowy rozwiązań wg metodyki 4TG (budowa systemu MRP)

CZAS: 4 DNI x 8H
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU PROGNOZOWANIA SPRZEDAŻY
(wcześniej: Analiza i prognozowanie sprzedaży w oparciu o MS Excel)


DLA: projektantów firmowych oraz analityków dziedzinowych
(wcześniej konieczne jedno ze szkoleń: PE1 lub WPE * wskazane: PE1 * przydatne: VB1)

EFEKT: wiedza i umiejętności na temat implementacji systemu MRP w MS Excel (bezpiecznego, czytelnego i elastycznego)

PROGRAM (SKRÓT): informacje na temat metod prognozowania, implementacja w MS Excel rozwiązań prognozowania, łączenie wiedzy z prognozowania sprzedaży z wiedzą na temat budowy rozwiązań wg metodyki 4TG (budowa systemu prognozowania)

CZAS: 3 DNI x 8H

MAPA DROGOWA
wskazana kolejność warsztatówDla osób mających wiedzę i umiejętności w budowie prostych wzorów, wiedzy na temat użycia znaków $, rozumieją powiązania między wzorami.
Sugerowane jest rozpoczęcie od szkolenia: Wstęp do metodyki 4TG.

Wiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach WPE i VB1 umożliwiają budowę modeli typu: SIK (System Informacji Kierownictwa)
Zajęcia: WPE, VB1 + zajęcia dziedzinowe pozwalają na rozumienie przypływu informacji w modelach dziedzinowych
Dla osób mających doświadczenie w budowie rozwiązań i sprawnie posługujących się MS Excel.
Sugerowane jest rozpoczęcie od szkolenia: Metodyka 4TG - projektowanie i budowa modeli (PE część 1).

Wiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach: PE1, VB1, PE2, VB2 pozwalają na
budowę modeli typu SIK (Systemy Informacji Kierownictwa) oraz modeli typu SDW (Systemy Wspomagania Decyzji).
Zajęcia: PE1, VB1, PE2, VB2 + zajęcia dziedzinowe pozwalają na rozumienie budowy oraz samodzielną budowę modeli dziedzinowych.
jeżeli nie wiesz, w jakich zajęciach uczestniczyć, napisz (tomasz.gluszkowski@4tg.pl)... wyślemy test, a na podstawie wyników testu spróbujemy określić od czego zacząć

  NIE UCZYMY ZAAWANSOWANEJ OBSŁUGI DZIAŁANIA MS EXCEL!
uczymy METODYKI 4TG

...czyli zasad, metod i sposobów budowy automatycznie działających rozwiązań określonej jakości…
pełna definicja, idea metodyki 4TG znajduje się na stronie
http://4tg.pl/metodyka.html

www.4tg.pl - szkolenie excel, kurs excel, profesjonalne kursy excel, excel dla zaawansowanych