Społeczność    

 Terminy najbliższych szkoleń

Warsztat Termin Miejsce
(PE) Projektowanie i budowa modeli w Excelu wg metodyki 4TG 21.10.2015-24.10.2015 Poronin
(VB) Visual Basic for Excel do tworzenia modeli zarządzania 26.10.2015-29.10.2015 Poronin

Dziękuję za podanie terminów preferowanych i wykluczonych, pozwoliło to na lepsze dopasowanie się do Państwa potrzeb. Na podstawie Państwa informacji Wyznaczyłem terminy październikowe.
Między 1, a 3 X będę wyznaczał dalsze terminy zajęć, dlatego jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany warsztatami z metodyki 4TG proszę o wypełnienie i przysłanie pliku.
W pliku znajduje się również skrótowy opis i struktura zajęć
Pobierz plik (PlanSzkolen.xlsx) - prawy klawisz myszy + Zapisz element docelowy jako...
w którym możesz podać preferowane i wykluczone terminy szkoleń.
Na podstawie informacji z otrzymanych od Państwa danych będą ustalane terminy warsztatów


Systematycznie uzupełniamy informacje dotyczące metodyki 4TG
Przejdź do strony: Dla HR i działów szkoleń (modyfikacja 16.08.2015)

Przepraszam za bardzo mocny tekst, ale uważam, że czas na poważne zmiany w używaniu MS Excel, trzeba zacząć inaczej myśleć...,
tym tekstem chcę zmotywować do działania w tym kierunku tych, którzy używają MS Excel oraz decydentów i osoby w działach HR, działach szkoleń

Zauważyłem podobny sposób myślenia Pana Ryszarda Petru na spotkaniu NowoczesnaPL.
Szef ugrupowania reprezentuje ekonomiczny sposób myślenia, miejmy nadzieję, że uda się mu wejść do rządu i mieć wpływ na gospodarkę. Reprezentuje on empatię ekonomiczą dla wszystkich.
Nie rozdawać, ale poprawiać i rozwijać warunki gospodarcze tak, aby wszyskim w kraju było lepiej.
Sympatyzuję i trzymam kciuki zob. strona NowoczesnaPL
Ja z MS Excel robią to samo, poprawiam i rozwijam sposoby używania MS Excel, tak, aby było łatwiej, bezpieczniej, czytelniej oraz elastycznie
(rozwijam METODYKĘ 4TG).

Bieżąca strona (modyfikacja 19.07.2015)
Przejdź do klasyfikacji szkoleń dotyczących metodyki 4TG na stronie: Szkolenia (modyfikacja 08.06.2015)
Przejdź do przykładu na stronie: Visual Basic do tworzenia modeli zarządzania (modyfikacja 12.05.2015)


  uczymy METODYKI 4TG

METODYKA 4TG to zasady, metody i sposoby budowy automatycznie działających rozwiązań określonej jakości…
pełna definicja, idea metodyki 4TG znajduje się na stronie http://4tg.pl/metodyka.html


Autor metodyki 4TG przeprowadził badania w dwóch kierunkach (zob. schemat poniżej), sprawdził problemy występujące przy automatyzacji prac za pomocą MS Excel w firmie oraz narzędzia MS Excel,


W wyniku badań okazało się że:
- można zdefiniować typowe problemy (metytoryczne - związane z szeroko pojętym zarządzaniem i rachunkowością, techniczne - związane z informatyką),
- można rozwiązać problemy w różny sposób, co oznacza, że jedne rozwiązania są lepsze, a inne gorsze.
Jako kryterium oceny rozwiązań posłużyła ich jakość, a w zasadzie cechy jakościowe zawarte w międzynarodowej normie ISO 9126.

Okazało się, że jest ścisły związek między jakością rozwiązania, a stosowanymi narzędziami MS Excel - wniosek: niektórych narzędzi MS Excel nie należy stosować ponieważ jakość rozwiązań ulega obniżeniu. W praktyce wiele narzędzi MS Excel, których nie należy stosować do budowy rozwiązań, jest powszechnie używanych do tego celu. Dlatego powstała CZARNA LISTA. Obejmuje ona te elementy MS Excel, które są praktycznie używane, a nie powinny ze względu na niską jakość budowanych rozwiązań.Stosowanie wyżej wymienionych elementów powoduje, że budowane rozwiązania są niższej jakości niż wtedy, kiedy zostałyby użyte alternatywne metody (sposoby). Kryterium jakości to cechy rozwiązania: bezpieczne, czytelne i elastyczne.

NA WARSZTATACH:
- przedstawiamy zasady organizacyjne budowy rozwiązań oraz zasady prowadzenia projektu (projektowania),
- uczymy interpretacji adresów we wzorach (umiejętności tłumaczenia rozwiązań problemów na zapis za pomocą wzorów i odwrotnie)
- uczymy zasad budowy wzorów
- umiejętności doboru struktury danych do rozwiązywanego problemu, związków struktury danych oraz implemetowanego algorytmu na jakość rozwiązania
- uczymy zasad parametryzacji
- uczymy wykorzystania prewencji błędów merytorycznych oraz technicznych
- uczymy zasad konwersji i pokazujemy jak konwersja typów wpływa na jakość (prostotę) modelu
- prezentujemy rozwiązania niewłaściwie zaprojektowane, porównujemy z poprawnymi (tłumaczymy przyczyny niewłaściwego zaprojektowania)
- pokazujemy wpływ rozwiązań niskiej jakości na sposób pracy użytkownika w modelu oraz zwiększonego prawdopodobieństwa uzyskiwania niewłaściwych wyników
- prezentujemy wybrane standardowe rozwiązania (uczymy ich budowy w celu zrozumienia idei ich działania)
- oduczamy niewłaściwych nawyków przeszkadzających w pracy
- uczymy takich schematów postępowania, które zdecydowanie przyspieszają pracę przy budowie modeli
- pokazujemy, że budowa modeli za pomocą METODYKI 4TG nie jest trudna - uczymy myśleć w określony sposób
- uczymy jak wykonać relacje między strukturami danych
- uczymy jak filtrować dane za pomocą wzorów
- uczymy jak sortować pozycje za pomocą wzorów
- uczymy implemantacji wybranych zasad rachunkowości i elementów zarządzania

Zajęcia z wykorzystania MS Excel do budowy rozwiązań
ZE (zarządzanie informacją w MS Excel z elementami metodyki 4TG) 3 dni - średnie tempo prowadzenia zajęć
dla osób znających/używających MS Excel (podstawowe wymagania)
PE1 (projektowanie modeli w MS Excel z wykorzystanie mmetodyki 4TG) 4 dni - szybkie tempo prowadzenia zajęć
dla osób znających/używających MS Excel (podstawowe wymagania + wcześniejsze próby tworzenia rozwiązań)
część przykładów z ZE ale rozszerzona + inne (w stosunku do zajęć ZE około 2x więcej materiału/przykładów)
PE2 (projektowanie modeli w MS Excel z wykorzystanie mmetodyki 4TG, część 2) 4 dni - szybkie tempo prowadzenia zajęć
dla osób uczestników wcześniejszych zajęć PE
projektowanie paneli użytkownika,
transmisji danych za pomocą SQL (w MS QUERY)
wykorzystanie VB do transmisji danych - standarowe rozwiązania
wykorzystanie VB do zarządzania wyborem z listy - standarowe rozwiązania
projektowania różnych typów raportów

Zajęcia z wykorzystania Visual Basic for Excel do budowy rozwiązań
VB1 (nauka rozumienia zasad programowania na przykładzie Visual Basic for Excel)
ważne elementy w Visual Basic for Excel
ćwiczenia w zapisywaniu kodu i jego interpretacji
zasady programowania
zasady projektowania programów
zakres stosowania Visual Basic w modelach
VB2 (standardowe rozwiązania w VB dla potrzeb budowy automatycznie działających rozwiązań)
narzędzia do zarządzania danymi w strukturach danych
narzędzia do symulacji
narzędzie do automatycznego generowania kodu SQL z jednoczesnym jego wykonaniem
narzędzia do transmisji danych

 Porównanie wymagań stawianych uczestnikom oraz efektów warsztatów dotyczących metodyki 4TG

Oferujemy książkę o metodyce 4TG wspomagającej budową modeli w MS Excel

W książce:
- co to jest metodyka 4TG?
- po co metodyka 4TG została wymyślona?
- jak metodyka 4TG może ułatwić pracę w MS Excel?

  • polemika z Johnem Walkenbachem na temat podejścia do budowy aplikacji
  • krytyka egzaminu ECDL Excel Advanced
  • pokazanie jakości modeli budowanych zgodnie z metodyką 4TG, czyli wg międzynarodowej normy ISO 9126
  • prezentacja zasad, metod i standardowych rozwiązań metodyki 4TG
  • praktyczne przykłady, które, jak powiedział jeden z czytających: "dają czadu"

Książkę można zamówić (przeczytać fragmenty) na stronie http://4tg.pl/ksiazki.html.

definicja, idea metodyki 4TG są na stronie http://4tg.pl/metodyka.html

Publikacja z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich zainteresowanych tematyką Excela, programowania oraz systemów informatycznych. Zaproponowana w niej metodyka proponuje znaczne uproszczenia w pracy z arkuszem kalkulacyjnym, które przyświecają głównej idei propagowanej przez autora, a mianowicie: „Użytkownik nie powinien pracować w arkuszu, ale to arkusz powinien pracować za użytkownika”. Niezwykle istotną zaletą książki jest jej praktyczny wymiar i opatrzenie treści wartościowymi przykładami. Co ważne, pokazywane w niej rozwiązania są bardzo czytelne, bezpieczne i elastyczne.

Stanisław Woźniak
redaktor naczelny miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”

W numerach: majowym i czerwcowym 2014 miesięcznika "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" znajdują się dwie części artykułu napisanego na podstawie książki (przykład optymalizacji zakupów).

Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

Dbamy o jakość twoich rozwiązań w MS Excel

Szkolenia / coaching

Szkolenia / Coaching

Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte z metodyki 4TG i jej zastosowania.
Lista szkoleń na stronie http://4tg.pl/szkolenia.html.
Pracujemy również z w formie coachingu z managerami i analitykami.

Rozwiązujemy i uczymy rozwiązywać problemy (naszym celem jest rozwiązanie problemu w jakościowo najlepszy sposób, to znaczy, że nie uczymy elementów MS Excel, które się do tego nie nadają).

Zmieniamy sposób patrzenia na MS Excel, uczymy inwestowania w siebie, ponieważ wszystkie ograniczenia są w głowie (na podstawie zebranego doświadczenia zauważyliśmy, że szczególnie dużo ograniczeń jest po stosowaniu filozofii pracy ad hoc w MS Excel - budowie jednodniowych rozwiązań, propagowanej przez ECDL Excel Advanced).

Jeśli interesujesz się wybranym szkoleniem, zaproponuj dogodne terminy, w których możesz przyjechać na warsztaty otwarte (mail na adres: 4tg@4tg.pl), przy planowaniu terminów warsztatów staramy się uwzględniać sugestie klientów)

Książki

Książki

Dotyczą budowy rozwiązań w MS Excel oraz metodyki 4TG - zasad, standardowych rozwiązań, schematów postepowania, a w nich między innymi:
- zasady budowy modeli,
- rozwiązania typowych problemów,
- kroki (algorytmy) postępowania,
- zastosowania MS Excel wspomaganym metodyką 4TG

Można zamówić wymienione pozycje książkowe na stronie: http://4tg.pl/ksiazki.html

Modele / Systemy / Rozwiązania

Modele / Systemy / Rozwiązania

Dostosowujemy zbudowane przez nas modele i łączymy z funkcjonującymi w firmach systemami, poprawiamy modele zrealizowane wcześniej, integrujemy automatycznie działające modele między partnerami biznesowymi
Projektujemy rozwiązania teoretyczne i budujemy automatycznie działające modele oparte na tych rozwiązaniach, wyposażamy w narzędzia optymalizacyjne
tworzymy rozwiązania do:
- budżetowania i controllingu,
- MRP (do logistyki),
- balanced scorecard,
- analizy sprzedaży,
- CRM,
- analizy kosztów i analizy finansowe,
- systemy informacji kierownictwa (SIK) i systemy wspomagania decyzji(SWD),
- inne, nietypowe

Audyty

Audyty

Przeprowadzamy audyty istniejących rozwiązań w MS Excel, to znaczy sprawdzamy jakość modeli zgodnie z międzynarodową normą ISPO 9126 pod względem:
- bezpieczeństwa,
- czytelności
i
- elastyczności

Przeprowadamy również analizę kompletności realizacji funkcji modelu

Newslettery

Newslettery

Wysyłamy bezpłatne newslettery, w których przekazujemy informacje na temat metodyki 4TG,
takiego postępowania w MS Excel, aby tworzyć automatycznie działające modele (systemy)


jeśli chcesz otrzymywać darmowy newsletter napisz mail na adres biuro@4tg.pl

Egzaminy

Egzaminy

Z metodyki 4TG po to, aby:
- utrzymać określony standard budowy rozwiązań w MS Excel,
- potwierdzić umiejętności projektanta w budowaniu rozwiązań o pożądanej jakości,
- potwierdzić umiejętności użytkownika w rozumieniu rozwiązań o jakości oraz znajomości wiedzy o podstawowych elementach metodyki

WDRAŻANIE METODYKI 4TG

Wdrażanie metodyki 4TG

Wdrażamy metodykę 4TG – budujemy modele w MS Excel według zasad, uczymy tych zasad, korygujemy dotychczasową wiedzę i umiejętności posługiwania się MS Excel. Uczymy właściwych kompetencji stosowania MS Excel i przygotowujemy do egzaminu sprawdzającego te kompetencje.

Celem wdrożenia metodyki 4TG w firmie jest:
- przygotowanie rozwiązań w MS Excel wspomaganym metodyką 4TG dotyczących obszaru zarządzania firmą systemów wspomagania kierownictwa (SIK) oraz wybranych systemów wspomagania decyzji (SWD) (na przykład: budżetowanie i controlling, ballanced scorecard, MRP, CRM, analiz sprzedaży i innych),
- przygotowanie grupy projektantów (spośród pracowników firmy), którzy będą umieli administrować przygotowane modele, przeprowadzać ich konserwację, tworzyć nowe rozwiązania,
- przygotowanie grupy użytkowników, którzy będą rozumieli środowisko MS Excel oraz znali podstawy metodyki 4TG, znali sposoby postępowania w przypadku tworzenia nowych rozwiązań.

www.4tg.pl - szkolenie excel, kurs excel, profesjonalne kursy excel, excel dla zaawansowanych