Społeczność    

 Terminy najbliższych szkoleń

Warsztat Termin Miejsce

(wPE) Wstęp do Metodyki 4TG

(wcześniej: Zarządzanie informacją w MS Excel z elementami metodyki 4TG)
Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie

24.02.2016-26.02.2016

Poronin

(PE1) Metodyka 4TG - Projekowanie i budowa modeli (część 1)

(wcześniej Projektowanie i budowa modeli w Excelu wg metodyki 4TG)
Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie

19.04.2016-22.04.2016

Poronin

(VB1) Metodyka 4TG - Visual Basic For Excel (część 1)

(wcześniej: Visual Basic do budowy modeli zarządzania)
Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie

26.04.2016-29.04.2016

Poronin

Zainteresowanych szerszym poznaniem metodyki4TG - warsztatami prosimy o pobranie, wypełnienie i przysłanie pliku
PlanSzkolen.xlsx
W pliku tym można podać preferowane i wykluczone terminy szkoleń.
Na podstawie podanych informacji ustalane są terminy warsztatów (i... łatwiej jest wszystkim)

  NIE UCZYMY ZAAWANSOWANEJ OBSŁUGI DZIAŁANIA MS EXCEL!
szczególnie oddcinamy się od programu przygotowującego do egzaminu ECDL Excel Advanced (zobacz grafika poniżej)
UCZYMY METODYKI 4TG ...czyli zasad, metod i sposobów budowy automatycznie działających rozwiązań określonej jakości…
pełna definicja, idea metodyki 4TG znajduje się na stronie http://4tg.pl/metodyka.html

zobacz również na FB posty (łatwiej zrozumiesz ideę metodyki) prosimy o polubienie :)
Nie uczymy MS Excel, uczymy wykorzystywać elementy MS Excel, ale tylko te, które powodują, że rozwiązania są zgodne z normą ISO 9126. Głównie uczymy zasad, metod i sposobów, a nie elementów MS Excel. Pokazujemy często popełniane w praktyce błędy. Uczymy zasad projektowania.

Egzaminy firmowane przez Microsoft nastawione są na znajomość MS Excel, a nie na budowę rozwiązań, dlatego wiedza i umiejętności MS Excel konieczne do zdania takich egzaminach często nie nadają się do budowy rozwiązań zgodnych z normą ISO 9126, nie nadają się również niektóre elementy MS Excel (zobacz czarna lista elementów, które nie są używane w metodyce 4TG).
Dzięki stosowaniu Metodyki 4TG można łatwiej budować większe rozwiązania cały czas panując nad rozwiązaniem, a używając standardów metodyki 4TG szybciej tworzyć poprawne jakościowo rozwiązania.POZNAWANIE METODYKI 4TG POWINNO SIĘ ROZPOCZĄĆ (w zależności od początkowej wiedzy i umiejętności wykorzystania MS Excel) OD:

* Wiedza początkowa o MS Excel żadna lub szczątkowa:
Nabycia wiedzy podstawowej z MS Excel, która pokazuje od strony technicznej działanie poszczególnych jego elementów oraz ideę działania wzorów.
Tego nie uczymy w ramach metodyki 4TG.

* Wiedza początkowa o MS Excel na poziomie przeciętnym:
Warsztaty uzupełniające wiedzę oraz reedukujące: (wPE) Wstęp do Metodyki 4TG
przeznaczone są dla osób, które znają MS Excel na średnim poziomie
(to znaczy: mniej więcej wiedzą, jakie funkcjonalności są realizowane przez poszczególne pozycje menu, znają i używają kilku/kilkunastu funkcji, nie budowali większych rozwiązań w MS Excel, ale czasem budują wzory).

* Wiedza początkowa o MS Excel na poziomie dobrym i bardzo dobrym:
Warsztaty reedukujące: (PE1) Metodyka 4TG - Projekowanie i budowa modeli (część 1) to warsztaty początkowe dla tych, którzy budowali rozwiązania w MS Excel (znają przynajmniej dobrze środowisko MS Excel).

Reedukacja nie oznacza uczenia się MS Excel od nowa, ale realizacji typowych automatycznie działających funkcjonalności najlepszymi możliwymi sposobami. Reedukacja oznacza też pozyskiwania wiedzy jak ocenić poszczególne narzędzia zrealizowane w MS Excel (czy Visual Basic for Excel)
(zobacz przykład w: Ciekawostki | 'Wolna amerykanka', a metodyka 4TG. Przykład.)


MAPA DROGOWA
wskazana kolejność warsztatówWiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach WPE, PE1 i VB1 umożliwiają budowę modeli typu: SIK (System Informacji Kierownictwa)
(KOLOR ZIELONY NA GRAFICE)

Wiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach: PE1, VB1, PE2, VB2 pozwalają na
budowę modeli typu SIK (Systemy Informacji Kierownictwa) oraz modeli typu SDW (Systemy Wspomagania Decyzji)

Zajęcia dziedzinowe pozwalają na rozumienie budowy oraz samodzielną budowę modelu z danej dziedziny.

____________________________________________________________________________________________

SIK (Systemy Informacji Kierownictwa)
- analizy sprzedaży
- lean manufacturing
- analizy połączeń telefonicznych
- rozliczenia przebiegu samochodów firmowych (kosztów paliwa)
- call center
- rozliczanie handlowców
- analizy kosztów (kalkulacje)
- inne

SWD (Systemy Wspomagania Decyzji)
- budżetowania i controllingu
- logistyki i zarządzania produkcją (MRP)
- ballanced scorecard
- prognozowania i analiz marketingowych
- inne, w tym nietypowe (na przykład: planowanie szkoleń dla SAP)


WARSZTATY

oferty wraz z programami warsztatów oraz zgłoszenia znajdują się w zakładce szkolenia (należy wybrać właściwe szkolenie)

WSTĘP DO METODYKI 4TG
(wcześniej: Zarządzanie Informacją w MS Excel z elementami metodyki 4TG)


DLA: osób, które znają MS Excel, budują proste wzory, rozumieją powiązania między wzorami, stosowanie znaku $ - polecam szczególnie decydentom, oraz osobom, które widzą, że istnieje konieczność znajomości MS Excel w celu dostarczania informacji (raportowania), a nie koniecznie mają doświadczenie w budowie rozwiązań w MS Excel

EFEKT: wiedza i umiejętności pozwalajace na tworzenie automatycznie działających raportów wg metodyki 4TG (pokazanie takiej drogi która pozwala, aby MS Excel stał się przedłużeniem mózgu)

CZAS: 3 DNI x 8H


METODYKA 4TG - PROJEKTOWANIE I BUDOWA MODELI (PE część 1)
(wcześniej: Projektowanie i budowa modeli w MS Excel wg metodyki 4TG)


na tych warsztatach jest 2 x więcej informacji niż na warsztatach WSTĘP DO METODYKI 4TG, ale jest tu ok. 90-95% zawartości warsztatów: WSTĘP DO METODYKI 4TG

DLA: projektantów firmowych oraz potencjalnych projektantów, osób, które już budują za pomocą wzorów różne rozwiązania i sprawnie posługują się MS Excel

EFEKT: zasady, metody i sposoby projektowania i budowy rozwiązań dla potrzeb dostarczania informacji, ..., systemów wspomagania decyzji (SWD) oraz systemów informacji kierownictwa (SIK)

PROGRAM (SKRÓT): Zasady, metody i sposoby pracy przy projektowaniu i budowie typowych funkcjonalności systemów dostarczających informacje dla potrzeb rachunkowości i zarządzania. Parametryzacja, prewencja na błędy techniczne i merytoryczne, konwersja typów danych, jakość modeli, podstawy wykorzystania MS Query do transmisji danych, podstawy VB - idea programowania

CZAS: 4 DNI x 8H

METODYKA 4TG - PROJEKTOWANIE I BUDOWA MODELI (PE część 2)
(wcześniej: Realizacji technologii business intelligence w MS Excel oraz Standardy raportów w metodyce 4TG)


DLA: projektantów firmowych oraz potencjalnych projektantów - osób, które już budują za pomocą wzorów różne rozwiązania i sprawnie posługują się MS Excel (mocno wskazane wcześniejsze uczestnictwo na PE część 1)

EFEKT: wiedza na temat budowy paneli managera (różnica między raportami a panelami managera w metodyce 4TG), język SQL do wybierania danych z baz danych i dostarczania ich do MS Excel (z wykorzystaniem MS Query), standardy raportów w metodyce 4TG

PROGRAM (SKRÓT): SQL z MS Query / standardy raportów / budowa modelu raportowania sprzedaży w panelem sterowanym parametrami / projekt modelu-aplikacji z transmisją danych i raportami, przykład zastosowania: raporty LEAN MANUFACTURING

CZAS: 4 DNI x 8HMETODYKA 4TG - VISUAL BASIC FOR EXCEL (VB część 1)
(wcześniej: Visual Basic do budowy modeli zarządzania, dobre zasady programowania)


zawiera ok. 15% warsztatów (PE część 1); ostatni dzień zajęć PE1 jest w ok. 70% pierwszym dniem zajęć VB1

DLA: projektantów firmowych oraz potencjalnych projektantów oraz osób, które chciałyby usprawnić sobie pracę wykorzystując Visual Basic

EFEKT: podstawowe umiejętności przy nagrywaniu makr, ich uelastycznianiu, uzupełnianiu o elementy, których nie można nagrać: selekcja oraz iteracje (pętle)

PROGRAM (SKRÓT): zasady programowania, schematy programowe typowych rozwiązań metodyki 4TG w VB, standardowe rozwiązania w metodyce 4TG (na przykład: obsługa listy z wykorzystaniem formy użytkownika i praktyczne wykorzystanie do sterowania parametrami raportów), czytanie i zapisywanie plików tekstowych; podstawowe elementy VB, które można wykorzystać do realizacji typowych funkcjonalności; zasady projektowania programów w VB, czyli analiza problemu, jego podział na części istotne z punktu widzenia przetwarzania danych, zapis każdej części w języku programowania

CZAS: 4 DNI x 8H

METODYKA 4TG - VISUAL BASIC FOR EXCEL (VB część 2)
(wcześniej: Intelligence programming w Visual Basic for Excel)


DLA: projektantów firmowych (mocno wskazane wcześniejsze uczestnictwo na VB część 1)

EFEKT: wiedza na temat możliwości wykorzystania zaawansowanych makr w celu wykorzystania ich w zaawansowanych systemach (głównie SIK)

PROGRAM (SKRÓT): ćwiczenia w tworzeniu zaawansowanych logicznie uniwersalnych makr (gotowe rozwiązania); na przykład: do wspomagania zarządzaniem danymi w rejestrach - zmiana struktury rejestru lub makro które: odczytuje parametry, buduje na ich podstawie kwerendę da baz danych, uruchamia i wykonuje kwerendę dostarczając dane dla dalszego przetwarzania

CZAS: 4 DNI x 8H
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU BUDŻETOWANIA I CONTROLLINGU
(wcześniej: Algorytmy do budżetowania i controllingu)


DLA: projektantów firmowych oraz analityków dziedzinowych
(wcześniej konieczne jedno ze szkoleń: PE1 lub WPE * wskazane: PE1 * przydatne: VB1)

EFEKT: wiedza i umiejętności na temat implementacji systemu budżetowania i controllingu w MS Excel (bezpiecznego, czytelnego i elastycznego)

PROGRAM (SKRÓT): informacje na temat budżetowania i controllingu, implementacja w ME Excel rozwiązań controllingowych, łączenie wiedzy zarządzania z wiedzą na temat budowy rozwiązań wg metodyki 4TG (budowa systemu controllingowego)

CZAS: 4 DNI x 8H
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU DO LOGISTYKI (MRP)

DLA: projektantów firmowych oraz analityków dziedzinowych
(wcześniej konieczne jedno ze szkoleń: PE1 lub WPE * wskazane: PE1 * przydatne: VB1)

EFEKT: wiedza i umiejętności na temat implementacji systemu MRP w MS Excel (bezpiecznego, czytelnego i elastycznego)

PROGRAM (SKRÓT): informacje na temat logistyki, implementacja w MS Excel rozwiązań MRP, łączenie wiedzy z logistyki z wiedzą na temat budowy rozwiązań wg metodyki 4TG (budowa systemu MRP)

CZAS: 4 DNI x 8H
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU PROGNOZOWANIA SPRZEDAŻY
(wcześniej: Analiza i prognozowanie sprzedaży w oparciu o MS Excel)


DLA: projektantów firmowych oraz analityków dziedzinowych
(wcześniej konieczne jedno ze szkoleń: PE1 lub WPE * wskazane: PE1 * przydatne: VB1)

EFEKT: wiedza i umiejętności na temat implementacji systemu MRP w MS Excel (bezpiecznego, czytelnego i elastycznego)

PROGRAM (SKRÓT): informacje na temat metod prognozowania, implementacja w MS Excel rozwiązań prognozowania, łączenie wiedzy z prognozowania sprzedaży z wiedzą na temat budowy rozwiązań wg metodyki 4TG (budowa systemu prognozowania)

CZAS: 3 DNI x 8H

www.4tg.pl 5 6 - szkolenie excel, kurs excel, profesjonalne kursy excel, excel dla zaawansowanych