Społeczność    

 Terminy najbliższych szkoleń

Warsztat Termin Miejsce

(PAS) PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU DO PROGNOZOWANIA SPRZEDAŻY

(wcześniej: Analiza i prognozowanie sprzedaży)
Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie


zapraszamy uczestników warsztatów na wspólne kibicowanie przed TV

Pojawiły się pytania dotyczące zakresu materiału na tych warsztatach:

1. część merytoryczna dotycząca prognozowania i jego wykorzystnia:
- zasady, metody tworzenia prognoz, rozwiązania od strony merytorycznej
2. część informatyczna (MS Excel)
- implementacja w/w rozwiązań w MS Excel
- przykłady wykorzystywania rozwiązań i prawdopodobieństwa do prognozowania i optymalizacji decyzji
- budowa spójnego systemu do prognozowania według zasad Metodyki 4TG z elementami sztucznej inteligencji


16.06.2016-18.06.2016

Poronin

(PE1) Metodyka 4TG - Projekowanie i budowa modeli (część 1)

(wcześniej Projektowanie i budowa modeli w Excelu wg metodyki 4TG)
Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie


zapraszamy uczestników warsztatów na wspólne kibicowanie przed TV

21.06.2016-24.06.2016

Poronin

(wPE) Wstęp do Metodyki 4TG

(wcześniej Zarządzanie informacją w MS Excel z elementami Metodyki 4TG)
Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie

27.06.2016-29.06.2016

Poronin Co robimy?


- uczymy zasad i standardów Metodyki 4TG

- budujemy wszelkie rozwiązania w MS Excel wspomagane Metodyką 4TG

- wdrażamy Metodykę 4TG w firmach
dodaliśmy w kwietniu 2016 artykuł: (zobacz przykład w: Ciekawostki | 0008 Praktyka Metodyki 4TG)
15 maja 2016 roku dodaliśmy: (zobacz przykład w: Ciekawostki | 0009 Krok po kroku przykład z analizą sprzedaży) Poznawanie Metodyki 4TG

w zależności od początkowej wiedzy i umiejętności wykorzystania MS Excel, powinno się rozpocząć od:

* W przypadku nie posiadania wiedzy początkowej o MS Excel lub posiadania szczątkowej wiedzy należy:
- nabyć wiedzę podstawową z MS Excel, czyli działania poszczególnych jego elementów (trzeba poznać środowiska MS Excel), ideę działania wzorów, podstawowe funkcje.
Tego nie uczymy w ramach metodyki 4TG.

* W przypadku posiadania wiedzy na temat środowiska MS Excel, praktycznej budowy wzorów, używania kilku/kilkunastu funkcji:
Warsztaty uzupełniające wiedzę o koniecznych do stosowania elementach MS Excel oraz reedukujące w kierunku uzyskania świadomości wykorzystania Metodyki 4TG (argumenty na rzecz Metodyki 4TG popatre przykładami, nauka oceny rozwiązań): (wPE) Wstęp do Metodyki 4TG

* W przypadku posiadania wiedzy początkowej o MS Excel na poziomie dobrym i bardzo dobrym oraz praktyki w budowie rozwiązań:
Warsztaty REEDUKUJĄCE (świadomość wykorzystania MS Excel wg Metodyki 4TG): (PE1) Metodyka 4TG - Projekowanie i budowa modeli (część 1)

REEDUKACJA:
- nie oznacza uczenia się MS Excel od nowa, ale realizacji typowych automatycznie działających funkcjonalności najlepszymi możliwymi sposobami. - oznacza też pozyskiwania wiedzy jak ocenić poszczególne narzędzia zrealizowane w MS Excel (czy Visual Basic for Excel)
- to również konieczność rezygnacji z niektórych nawyków w dotychczasowym używaniu MS Excel.
(zobacz przykład w: Ciekawostki | '0007 Wolna amerykanka', a metodyka 4TG. Przykład)


Zainteresowanych szerszym poznaniem metodyki 4TG oraz warsztatami dziedzinowymi - prosimy o pobranie, wypełnienie i przysłanie pliku
PlanSzkolen.xlsx
W pliku tym można podać preferowane i wykluczone terminy szkoleń.
Zbieramy terminy po to, aby było łatwiej dopasować terminy do potrzeb klienów.
Wypełnienie i przysłanie pliku nie obliguje osób, które wypełnią plik do uczestnictwa w zadanych terminach.
Dlatego również prosimy o podanie prawdopodobieństwa.

zobacz również na FB posty (łatwiej zrozumiesz ideę metodyki) prosimy o polubienie :)

  NIE UCZYMY ZAAWANSOWANEJ OBSŁUGI DZIAŁANIA MS EXCEL!
szczególnie oddcinamy się od programu przygotowującego do egzaminu ECDL Excel Advanced (zobacz grafika poniżej)
UCZYMY METODYKI 4TG ...czyli zasad, metod i sposobów budowy automatycznie działających rozwiązań określonej jakości…
pełna definicja, idea metodyki 4TG znajduje się na stronie http://4tg.pl/metodyka.html
Nie uczymy MS Excel, ale uczymy wykorzystywać elementy MS Excel, tylko te, które powodują, że rozwiązania są zgodne z normą ISO 9126.
Głównie uczymy zasad, metod i sposobów, a nie elementów MS Excel.
Pokazujemy często popełniane w praktyce błędy.
Uczymy zasad projektowania.

Egzaminy firmowane przez Microsoft nastawione są na znajomość MS Excel, a nie na budowę rozwiązań, dlatego wiedza i umiejętności MS Excel konieczne do zdania takich egzaminach często nie nadają się do budowy rozwiązań zgodnych z normą ISO 9126, nie nadają się również niektóre elementy MS Excel (zobacz czarna lista elementów, które nie są używane w metodyce 4TG).
Dzięki stosowaniu Metodyki 4TG można łatwiej budować większe rozwiązania cały czas panując nad rozwiązaniem, a używając standardów metodyki 4TG szybciej tworzyć poprawne jakościowo rozwiązania.
MAPA DROGOWA
wskazana kolejność warsztatówWiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach WPE, PE1 i VB1 umożliwiają budowę modeli typu: SIK (System Informacji Kierownictwa)
(KOLOR ZIELONY NA GRAFICE)

Wiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach: PE1, VB1, PE2, VB2 pozwalają na
budowę modeli typu SIK (Systemy Informacji Kierownictwa) oraz modeli typu SDW (Systemy Wspomagania Decyzji)

Zajęcia dziedzinowe pozwalają na rozumienie budowy oraz samodzielną budowę modelu z danej dziedziny.

____________________________________________________________________________________________

SIK (Systemy Informacji Kierownictwa)
- analizy sprzedaży
- lean manufacturing
- analizy połączeń telefonicznych
- rozliczenia przebiegu samochodów firmowych (kosztów paliwa)
- call center
- rozliczanie handlowców
- analizy kosztów (kalkulacje)
- inne

SWD (Systemy Wspomagania Decyzji)
- budżetowania i controllingu
- logistyki i zarządzania produkcją (MRP)
- ballanced scorecard
- prognozowania i analiz marketingowych
- inne, w tym nietypowe (na przykład: planowanie szkoleń dla SAP)


WARSZTATY

oferty wraz z programami warsztatów oraz zgłoszenia znajdują się w zakładce szkolenia (należy wybrać właściwe szkolenie)

WSTĘP DO METODYKI 4TG
(wcześniej: Zarządzanie Informacją w MS Excel z elementami metodyki 4TG)


DLA: osób, które znają MS Excel, budują proste wzory, rozumieją powiązania między wzorami, stosowanie znaku $ - polecam szczególnie decydentom, oraz osobom, które widzą, że istnieje konieczność znajomości MS Excel w celu dostarczania informacji (raportowania), a nie koniecznie mają doświadczenie w budowie rozwiązań w MS Excel

EFEKT: wiedza i umiejętności pozwalajace na tworzenie automatycznie działających raportów wg metodyki 4TG (pokazanie takiej drogi która pozwala, aby MS Excel stał się przedłużeniem mózgu)

CZAS: 3 DNI x 8H


METODYKA 4TG - PROJEKTOWANIE I BUDOWA MODELI (PE część 1)
(wcześniej: Projektowanie i budowa modeli w MS Excel wg metodyki 4TG)


na tych warsztatach jest 2 x więcej informacji niż na warsztatach WSTĘP DO METODYKI 4TG, ale jest tu ok. 90-95% zawartości warsztatów: WSTĘP DO METODYKI 4TG

DLA: projektantów firmowych oraz potencjalnych projektantów, osób, które już budują za pomocą wzorów różne rozwiązania i sprawnie posługują się MS Excel

EFEKT: zasady, metody i sposoby projektowania i budowy rozwiązań dla potrzeb dostarczania informacji, ..., systemów wspomagania decyzji (SWD) oraz systemów informacji kierownictwa (SIK)

PROGRAM (SKRÓT): Zasady, metody i sposoby pracy przy projektowaniu i budowie typowych funkcjonalności systemów dostarczających informacje dla potrzeb rachunkowości i zarządzania. Parametryzacja, prewencja na błędy techniczne i merytoryczne, konwersja typów danych, jakość modeli, podstawy wykorzystania MS Query do transmisji danych, podstawy VB - idea programowania

CZAS: 4 DNI x 8H

METODYKA 4TG - PROJEKTOWANIE I BUDOWA MODELI (PE część 2)
(wcześniej: Realizacji technologii business intelligence w MS Excel oraz Standardy raportów w metodyce 4TG)


DLA: projektantów firmowych oraz potencjalnych projektantów - osób, które już budują za pomocą wzorów różne rozwiązania i sprawnie posługują się MS Excel (mocno wskazane wcześniejsze uczestnictwo na PE część 1)

EFEKT: wiedza na temat budowy paneli managera (różnica między raportami a panelami managera w metodyce 4TG), język SQL do wybierania danych z baz danych i dostarczania ich do MS Excel (z wykorzystaniem MS Query), standardy raportów w metodyce 4TG

PROGRAM (SKRÓT): SQL z MS Query / standardy raportów / budowa modelu raportowania sprzedaży w panelem sterowanym parametrami / projekt modelu-aplikacji z transmisją danych i raportami, przykład zastosowania: raporty LEAN MANUFACTURING

CZAS: 4 DNI x 8HMETODYKA 4TG - VISUAL BASIC FOR EXCEL (VB część 1)
(wcześniej: Visual Basic do budowy modeli zarządzania, dobre zasady programowania)


zawiera ok. 15% warsztatów (PE część 1); ostatni dzień zajęć PE1 jest w ok. 70% pierwszym dniem zajęć VB1

DLA: projektantów firmowych oraz potencjalnych projektantów oraz osób, które chciałyby usprawnić sobie pracę wykorzystując Visual Basic

EFEKT: podstawowe umiejętności przy nagrywaniu makr, ich uelastycznianiu, uzupełnianiu o elementy, których nie można nagrać: selekcja oraz iteracje (pętle)

PROGRAM (SKRÓT): zasady programowania, schematy programowe typowych rozwiązań metodyki 4TG w VB, standardowe rozwiązania w metodyce 4TG (na przykład: obsługa listy z wykorzystaniem formy użytkownika i praktyczne wykorzystanie do sterowania parametrami raportów), czytanie i zapisywanie plików tekstowych; podstawowe elementy VB, które można wykorzystać do realizacji typowych funkcjonalności; zasady projektowania programów w VB, czyli analiza problemu, jego podział na części istotne z punktu widzenia przetwarzania danych, zapis każdej części w języku programowania

CZAS: 4 DNI x 8H

METODYKA 4TG - VISUAL BASIC FOR EXCEL (VB część 2)
(wcześniej: Intelligence programming w Visual Basic for Excel)


DLA: projektantów firmowych (mocno wskazane wcześniejsze uczestnictwo na VB część 1)

EFEKT: wiedza na temat możliwości wykorzystania zaawansowanych makr w celu wykorzystania ich w zaawansowanych systemach (głównie SIK)

PROGRAM (SKRÓT): ćwiczenia w tworzeniu zaawansowanych logicznie uniwersalnych makr (gotowe rozwiązania); na przykład: do wspomagania zarządzaniem danymi w rejestrach - zmiana struktury rejestru lub makro które: odczytuje parametry, buduje na ich podstawie kwerendę da baz danych, uruchamia i wykonuje kwerendę dostarczając dane dla dalszego przetwarzania

CZAS: 4 DNI x 8H
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU BUDŻETOWANIA I CONTROLLINGU
(wcześniej: Algorytmy do budżetowania i controllingu)


DLA: projektantów firmowych oraz analityków dziedzinowych
(wcześniej konieczne jedno ze szkoleń: PE1 lub WPE * wskazane: PE1 * przydatne: VB1)

EFEKT: wiedza i umiejętności na temat implementacji systemu budżetowania i controllingu w MS Excel (bezpiecznego, czytelnego i elastycznego)

PROGRAM (SKRÓT): informacje na temat budżetowania i controllingu, implementacja w ME Excel rozwiązań controllingowych, łączenie wiedzy zarządzania z wiedzą na temat budowy rozwiązań wg metodyki 4TG (budowa systemu controllingowego)

CZAS: 4 DNI x 8H
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU DO LOGISTYKI (MRP)

DLA: projektantów firmowych oraz analityków dziedzinowych
(wcześniej konieczne jedno ze szkoleń: PE1 lub WPE * wskazane: PE1 * przydatne: VB1)

EFEKT: wiedza i umiejętności na temat implementacji systemu MRP w MS Excel (bezpiecznego, czytelnego i elastycznego)

PROGRAM (SKRÓT): informacje na temat logistyki, implementacja w MS Excel rozwiązań MRP, łączenie wiedzy z logistyki z wiedzą na temat budowy rozwiązań wg metodyki 4TG (budowa systemu MRP)

CZAS: 4 DNI x 8H
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU PROGNOZOWANIA SPRZEDAŻY
(wcześniej: Analiza i prognozowanie sprzedaży w oparciu o MS Excel)


DLA: projektantów firmowych oraz analityków dziedzinowych
(wcześniej konieczne jedno ze szkoleń: PE1 lub WPE * wskazane: PE1 * przydatne: VB1)

EFEKT: wiedza i umiejętności na temat implementacji systemu MRP w MS Excel (bezpiecznego, czytelnego i elastycznego)

PROGRAM (SKRÓT): informacje na temat metod prognozowania, implementacja w MS Excel rozwiązań prognozowania, łączenie wiedzy z prognozowania sprzedaży z wiedzą na temat budowy rozwiązań wg metodyki 4TG (budowa systemu prognozowania)

CZAS: 3 DNI x 8H

www.4tg.pl - warsztaty metodyka 4TG, metodyka 4TG - coś więcej niż MS Excel